Inläsning av CSV för att hålla lagerkvantiteter uppdaterade

- Shopify

Det finns flera Shopify-appar som kan hjälpa dig att automatisera processen att uppdatera lagernivåer genom att automatiskt importera lagerkvantitetsinformation från en CSV-fil som finns online. Nedan finns några alternativ som du kan överväga.

(Notera att vi frågade Chat GPT, och har inte har testat dessa specifika appar själva).

- Stock Sync

Stock Sync är en välrenommerad app i Shopify-ekosystemet som kan hjälpa dig att automatisera lageruppdateringar genom att importera data från olika källor, inklusive CSV-filer som finns online. Här är några av dess funktioner:

- Automatiska Uppdateringar: Schemalägg uppdateringar att köras flera gånger per timme, så att dina lagernivåer alltid är aktuella.

- Flera Källor: Stöder en mängd olika filformat och källor, såsom CSV, XLS, XML och mer.

- Användarvänligt: Användarvänligt gränssnitt för att kartlägga fälten från din CSV till Shopifys lagerfält.

- Anpassning: Anpassningsbara regler och filter för bearbetning av din data.

- Excelify

Excelify är en annan kraftfull app som stöder avancerad lagerhantering genom att importera och exportera data från olika filformat, inklusive CSV.

- Bulk Import/Export: Hanterar stora datavolymer smidigt.

- Schemalagda Uppdateringar: Ställ in automatiska uppdateringar för att hålla dina lagernivåer aktuella i realtid.

- Mångsidighet: Tillåter import från flera källor, inte bara CSV-filer.

- Detaljerad Kartläggning: Ger alternativ för att noggrant kartlägga CSV-kolumner till Shopify-fält.

- Syncio

Syncio är bra för synkronisering av lager över flera butiker och realtidsuppdateringar, vilket gör det lämpligt för butiker med komplexa lagerbehov.

- Realtidssynkronisering: Synkronisera lager över flera butiker i realtid.

- Automatiserade Processer: Ställ in automatiska synkroniseringsscheman.

Hur använder jag och ställer in dessa?

Även om dessa plugins/moduler eller "Appar" som de kallas hos Shopify inte är helt identiska, så är grunderna desamma.

1. Installera appen från Shopify App Store.

2. Konfigurera din datakälla till https URL:en för den CSV som vi tillhandahåller.
(OBS: Ladda inte upp själva CSV filen om du har laddat ner den till din dator)

3. Om Appen inte gör det automatiskt bör du sammankoppla de relevanta fälten från CSV filen till rätt fält i din Shopify butik. Så att EAN kod, lagerantal och eventuellt priset kopplas mot rätt fält.

4. Konfigurera synkroniseringsschemat för att köras flera gånger per timme. Gärna en gång var 5e minut.

map-markerenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram